Το νέο διοικητικό συμβούλιο που προκύπτει έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ρήγος Παύλος

Αντιπρόεδρος: Αναστασάκης Νικόλαος

Γραμματέας: Τσιασιώτης Λάμπρος

Ειδικός Γραμματέας: Καντιωτού Αικατερίνη

Ταμίας – Έφορος Ιστιοπλοΐας: Χριστοφόρου Χριστόφορος

Έφορος Υλικών: Τσόχλας Αθανάσιος

Έφορος Ιστιοπλοΐας: Ζυγούρης Νικόλαος

Έφορος Ανάπτυξης και χορηγιών: Μάντης Χαράλαμπος

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Πέρου Αναστασία